Tillverkad åt Andritz och Vattenfall
Vi försåg modellen med en rörlig damlucka - roterande turbin -
blinkande varningsljus och ett vattenfallsljud.