Spara tid och tusentals med kronor jämfört med det tradionella tillverkningssättet.
Ett fastighetsbolag sålde lika många lägenheter på halva tiden tack vare att de
valde modeller av lägenheter och byggnaden.
Kunderna förstod direkt och kunde besluta sig samma dag.


Den visuella effekten av en modell är omedelbar.
Den vinner över ritningar och datormodeller i 3D varje gång.